Vitajte na stránke obce Žakarovce

Vítame Vás na  internetovej stránke  obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

  Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

 

Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 07.06.2022

14.06.2022 08:36
zápisnica Uznesenia Hlasovanie poslancov

Obec Žakarovce ako člen ZMOS sa zapojila do štrajkovej pohotovosti

01.06.2022 11:25
 

Návrh Vstupnej správy k vypracovaniu dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Žakarovce na roky 2023 – 2030“

31.05.2022 09:42
Vstupná sprava PHRSR Žakarovce - NÁVRH

Záverečný účet obce Žakarovce za rok 2021

18.05.2022 08:15
Záverečný účet obce Žakarovce za rok 2021 - tabuľková časť Záverečný...

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č.19/2022 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste

18.05.2022 08:07
VZN_č. 19/2022 ohľadom činností, ktorých vykonávanie je zakázané...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>