2021

P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Súbor
1. Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
 
Zmluva o spolupráci               USVRK-OIP-2020/001620-093                  07.01.2021 Zmluva o spolupráci -NP MRK.
2. Slovenská republika - Štatistický úrad SR Zmluva o výpožičke 1/2021   11.01.2021 Zmluva o výpožičke - Štatistický úrad SR
3. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie 5190054645   11.01.2021 Úrazové poistenie 2021
4. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb 5190054646   11.01.2021 Úrazové poistenie HM 2021