2020

 
P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Súbor
1. Fúra s.r.o., Rozhanovce Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi                                                 14.02.2020 Dodatok č.1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
2. Kvetoslava Peterčáková Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení vecného bremena zo dňa 07.10.2019     20.2.2020 Dodatok č. 1 k Zmluve o zriadení vecného bremena...
3. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j... 20/44/50j/9/NS 2020   24.02.2020 Dohoda o poskytnutí príspevku §50j
4. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce 3" - Opatrenie č.2 20/44/054/119   26.02.2020 dochoda o poskytnutí finančných prostriedkov Cesta na trh práce 3-Opatrenie č.2