2019

 
P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma v € Dátum uzatvorenia Súbor
1. MUDr. Ľubomír Ševčík, posudkový zdravotnícky pracovník Zmluva o vykonávaní posudkovej činnosti 01/2019 40,00 €/ 1 posudok 30.01.2019 Zmluva - Ševčik
2. KOMENSKY, sr.o., Košice Zmluva o poskytovaní služieb SKP19/01/289 9,00 € 31.01.2019 Zmluva o poskytovaní služieb.
3. KOMENSKY, s.r.o., Košice Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom 03/2019   31.01.2019 Zmluva o spracúvaní údajov.
4. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Úrazové poisťenie uchádzačov o zamestnanie 5190045625 26,00 € 01.02.2019 Zmluva Komunálna poisťovňa,a.s.
5. Milan Zlámal Zmluva o nájme nehnuteľnosti 05/2019 50,00 € mesačne 07.02.2019 Zmluva o nájme nehnuteľnosti
6. Fond na podporu umenia, Bratislava - Staré mesto Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-441-00676 3000,00 € 22.02.2019 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov
7. Slovak Telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 07/2019 30,00 € 12.03.2019 Dodatok k zmluve Telekom
8. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska... 19/44/060/96   19.03.2019 Dohoda ÚPSVaR