Zmluvy 2015

 P.č.

Dodávateľ

Predmet zmluvy

Číslo zmluvy

Suma v €

Dátum uzatvorenia

Súbor

 1.

ÚPSVaR

 

Dodatok č.1 k dohode 

95/§52/2014/NP VAOTP-5

 

9.1.2015

Dodatok

 2.

ÚPSVaR

 

Dohoda - vykonávanie aktiv. činnosti

21/§52/2015

 

25.2.2015

Dohoda

 3.

A- Projekt Michalovce

Vyhotovenie projektových prác

02/2015

 

16.1.2015

 4.

 

 

 

5.

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

 

Telekom-služba mobilný internet

Použitie operátu štátného mapového diela

 

 Zmluva o poskytovaní  verejných služieb

38-11-1669/2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.3.2015

 

 

 

26.3.2015

 

 

 6.

Komunálna poistovňa

 

Úrazové poistenie -

Poistná zmluva

21/§52/2015

5190017410

 

4.5.2015

 

7.

Slovenská republika- Ministerstvo vnútra SR

 

Zmluva o výpožičke

KRHZ_KE388/2015

 

23.4.2015

 8.

Úrad práce, soc. vecí a rodiny SNV

 

Poskytnutie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest

47/2015/§54-VZ

 

22.4.2015

Dohoda

 9.

Úrad práce, soc. vecí a rodiny SNV

 

  Dodatok č. 2015/170291

52/2014

 

21.5.2015

z(4).

 10.

Fúra

 

Dodatok 1/2015 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 

 

 

20.4.2015

Fúra

 11.

Komunálna poistovňa

Poistná zmluva

1049005364

 

15.6.2015

 12.

Komunálna poistovňa

 

Zmluva- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

6 817 144 460

 

15.6.2015

 13.

 

 

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku

 

500,00

20.7.2015

 

14.

 

 

 

15.

 

ZO SZZP Žakarovce

 

 

 

Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce

 

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku

 

 

 

Sponzorská

zmluva

 

 

300,00

 

 

 

 

 

200,00

 

20.7.2015

 

 

 

19.8.2015

 

 

 16.

Komunálna poistovňa

Zmluva- úrazové poistenie

519 0020 613

 

1.9.2015

 17.

Komunálna poistovňa

 

Zmluva-úrazové poistenie

519 0020 611

 

1.9.2015

 18.

Združenie miest a obcí Spiša

 

 

Príkazna zmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania...

PL/22/SP/2015/EL

 

11.9.2015

 

19.         A-PROJEKT Michalovce Zmluva o dielo
Žakarovce- Uzemný plán obce
07/2015 11 400, 50 20.11.2015    UPN-O