Zmluvy 2014

 P.č.

Dodávateľ

Predmet zmluvy

Číslo zmluvy

Suma v €

Dátum uzatvorenia

Súbor

 1.

ÚPSVaR

 

Dohoda o vykonaní menších obecných služieb

44/2014

 

31.1.2014

 2.

ÚPSVaR

 

Dohoda - vykonávanie aktiv. činnosti

16/§52/2014/NP

 

31.1.2014

 3.

Urbárne spoločenstvo

Zmluva o prenájme hnuteľného majetku

 

 

15.4.2014

 4.

 

 

 5.         

Rímsko-katolícka cirkev

 

ZO SZZP Žakarovce

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku

 

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku

 

500,00

 

 

500,00

24.4.2014

 

 

24.4.2014

Zmluva

 

 6.

 

 7.

 

 8.

MŠVVaŠ

 

Leško

 

Milk-Agro

Zmluva o výpožičke


Kúpna zmluva


Dodatok k zmluve
    2.6.2014


4.7.2014


1.9.2014


Zmluva

Dodatok

 9.

 

 10.

 

 11.

 

 

 

ÚPSVaR

 

ÚPSVaR

 

Komunálna poisťovňa

Dohoda


Dodatok k dohode        


Úrazové poistenie
 
    27.8.2014


10.11.201424.8.2014
 
Dohoda

Dodatok
 

 12.

 

 

13.

 

Organika, s.r.o.

 

 

Data centrum

 

 


Kúpna zmluvaZmluva o pripojení k inf. sys.
    10.11.201421.11.2014