Zmluvy 2013

 P.č.

Dodávateľ

Predmet zmluvy

Číslo zmluvy

Suma v €

Dátum uzatvorenia

Súbor

 1.

IVES

KOšice

Zmluva o dielo

R_62/2013

233,02/rok

3.5.2013

 2.

Rímskokat. Cirkev

Žakarovce

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku

 

500,00

25.3.2013

 3.

ZO SZZP Žakarovce

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku

 

500,00

9.4.2013

 4.

   

ÚPSVaR

Spišská Nová Ves

Dohoda – aktivačná činnosť

 

 

4.6.2013

 5.

Viera Ivančová - I.V.

Nájomná zmluva

 

 

12.7.2013

Nájomná zmluva

 6.

Podtatranská Vodárenská Spoločnosť

 

 

Vyjadrenie PVS      

     

 

 

 

 

16.8.2013

 

 

 

 

20.7.2013

 

 7.

 

 8.

RTVS

 

Podtatranská Vodárenská Spoločnosť

Zmluva - Kapura

 

Zmluva

 

 

14.6.2013

 

26.7.2013

 

 

 9.

Fúra

Dodatok k zmluve

 

 

17.8.2013

Dodatok 2.

 10.

 

 11.

Mafex

 

Spáva ciest KSK

Zmluva o dielo

 

ŽIadosť o úpravu cesty

 

 

12.8.2013

 

12.9.2013

 

23.9.2013

 12.

Komunálna poisťovňa

Poistná zmluva

 

 

18.9.2013

 13.

Aqua-Viva

Zmluva o dielo

 

 

1.11.2013

Aqua-Viva

Aqua-Viva 2.

 14.

Fúra

Zmluva - dodatok

 

 

10.12.2013

Dodatok