Zmluvy 2012

P.č.

Dodávateľ

Predmet zmluvy

Číslo zmluvy

Suma v €

Dátum uzatvorenia

Súbor

1

Úrad práce soc.

vecí a rodiny

Sp. Nová Ves

Dohoda o poskytnutí

Príspevku na AČ §52

Zákona 5/2004

 

 

11.1.2012

2

Komunálna poisťovňa

Združené poistenie majetku

6811136013

67,13

7.3.2012

3

Fúra, s.r.o.

Rozhanovce

Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladanie s odpadmi

1/2012

 

23.1.2012

4

Gordan Milan

Gelnica

Kúpna zmluva – kúpa elektromotor

 

75,00

13.3.2012

Gordan

5

Rímskokat. Cirkev

Žakarovce

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku

 

1 000,00

30.5.2012

 

6

ZO SZZP Žakarovce

Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku

 

500,00

30.5.2012

7

Diecézna charita Rožňava

Zmluva o poskytovaní stravovacích služieb

 

 

28.6.2012

8

Slovak Telekom

Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

 

 

23.7.2012

9

Úrad práce soc.

vecí a rodiny

Sp. Nová Ves

Dohoda o poskytnutí

Príspevku na AČ §52

Zákona 5/2004

 

 

26.7.2012

10

Slovak Telekom

Bratislava

Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb

 

 

31.7.2012

11

Urbárne spoločenstvo

Žakarovce

Sponzorská zmluva

 

100

8.8.2012

12

ST Technológie

Košice

Nájomná zmluva – nebytové priestory

Dodatok č.1

 

71€/mesiac

14.9.2012

Nájomná zmluva

13

Slovenská pošta

B. Bystrica

Zmluva o nájme nebytových priestorov

 

316,67/rok

19.9.2012

14

Komunálna poisťovňa

Združené poistenie majetku

 

1107,51

14.11.2012

15

Datatrade, s.r.o. Zlaté Moravce

Zmluva o spolupráci

329801

 

8.11.2012

16

JT Servis

Košice

Nájomná zmluva – nebytové priestory

 

 

7.12.2012

 Nájomná zmluva 2