Zmluvy 2011

P.č.

Dodávateľ

Predmet zmluvy

Číslo zmluvy

Dátum uzatvorenia

Súbor

1

Východoslovenská energetika

Košice

Zmluva o združenej dodávke elektriny

5100260684C

1.1.2011

2

Kicová Mária

Kúpna zmluva – ľudový odev

 

10.1.2011

Kicová

3

FURA, s.r.o. Rozhanovce

Dodatok č.1 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi

1/2011

7.3.2011

Dodatok

4

Ing. Peter Hadbavný

Gelnica

Kúpna zmluva – dom s.č.30

 

28.3.2011

Kúpna zmluva

5

Kiseľ Pavol

Zmluva o prenájme – dom s.č.30

 

7.4.2011

6

Macejková Margita

Žakarovce

Kúpna zmluva

 

18.4.2011

7

Ing. Eva Karkošiaková

Správa a podpora web stránky a správa výp. techniky

 

28.4.2011

8

Szekereš Vojtech

Žakarovce

Kúpna zmluva - Haldičky

 

13.5.2011

Kúpna zmluva

9

Fenďová Anna

Kúpna zmluva – ľudový odev

 

15.8.2011

Kúpna zmluva 1

10

JUDr. Sotolářová

Košice

Zmluva o poskytovaní právnych služieb

Ke09/2011 Sm

31.8.2011

11

RVC Štrba

Zriadenie a prevádzkovanie Internet portálu

96/2011

10.10.2011

  

12

Uhrín Štefan

Kúpna zmluva

 

20.10.2011

  

13

DATAtrade, s.r.o.

Zlaté Moravce

Zmluva o spolupráci č. 329801

329801

9.11.2011

  

14

Bane Spišská Nová Ves

Zápisnica z ver. dražby

 

9.11.2011

Zápisnica

15

Fenďová Anna

Kúpna zmluva – ľudový odev

 

15.12.2011

Kúpna zmluva 2