2023

P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Suma Dátum uzatvorenia Súbor
1. FÚRA s.r.o.,
Jantárová 1,
041 01 Košice
Dodatok 1/2023 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 1/2023   16.01.2023 Dodatok 1-2023 - Fúra
2. Ing. Štefan Fabian, PhD., štatutárny audítor- č.licencie 200 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 2/2023 990€ 23.01.2023 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb r.2022