2022

P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet                      zmluvy         Číslo      zmluvy Suma           Dátum
uzatvorenia
Súbor
1. WasteServis s.r.o.,
Wuppertálska 61,
040 23 Košice
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva   48,00 €
(mesačne)
01.01.2022 Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpad. hospodárstva
 
2. Fúra s.r.o.,
SNP 77,
044 42 Rozhanovce
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz
nebezpečného odpadu
    01.01.2022 Zmluva o poskytovaní služieb nakladania s odpadmi na vývoz ...
3. MUDr. Ľubomír Ševčík,
posudkový zdravotnícky pracovník
Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti   40,00 €
(jednotková)
12.01.2022 Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti 2022
4. Uniphone, s.r.o.,
Popradská 12,
040 01 Košice-Západ
Zmuva o poskytovaní verejných služieb - verejná telefónna služba 770 610 322 3,60 €
(mesačne)
28.01.2022 Zmluva- Uniphone s.r.o.
5. Fúra s.r.o.,
SNP 77,
044 42 Rozhanovce
Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.06.2020     28.02.2022 Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.06.2020
6. Folkiš-net, s.r.o., Hroncova 5,
040 01 Košice
Zmluva o pripojení 901206   01.03.2022 Zmluva o pripojení- Folkiš-net,s.r.o.
7. Folkiš-net, s.r.o.,
Hroncová 5,
040 01 Košice
Zmluva o pripojení 901207   01.03.2022 Zmluva o pripojení- Folkiš -net, s.r.o./MŠ
 
8. Fond na podporu umenia, Cukrová 14,
811 08 Bratislava-
Staré Mesto
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 22-452-00718 1 500,00 € 22.03.2022 Zmluva FPU 2022
9. KOSIT a.s.,
Rastislavova 98,
043 46 Košice
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2049_ZoD 2020/OBEC     23.03.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo KOSIT 2022
10. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žakarovce 01/2022 1000,00 € 28.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu -cirkev 01/2022
11. Základná organizácia
Slovenský zväz
zdravotne postihnutých v Žakarovciach
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žakarovce 02/2022 300,00 € 28.03.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu ZO SZZP Žakarovce 02/2022
12. Martin Felbaba Inominátna zmluva 03/2022 500,00 € 29.03.2022 Inominátna zmluva Felbaba
13. Anna Jakubišinová Inominátna zmluva 04/2022 200,00 € 29.03.2022 Inominátna zmluva Jakubišinová
14. Branislav Tancár Inominátna zmluva 05/2022 250,00 € 29.03.2022 Inominátna zmluva Tancár
15. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska... 22/44/060/114   05.04.2022 Dohoda č.22/44/ 060/114
16. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska... 22/44/060/113   05.04.2022 Dohoda č. 22/44/ 060/113
17. Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte     19.04.2022 Zmluva o grantovom účte 2022
18. Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Kutuzovova 17,
831 03 Bratislava 3
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov
Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej
republiky...
1422 258 1 400,00 € 09.05.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZO 2022.
19. JUDr. Monika Meňhertová - advokát,
Floriánska č.16,
040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 06/2022 145,00 € 31.05.2022 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci
20. Slovenská pošta a.s.,
Partizánska cesta 9,
975 99 Banská Bystrica
Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov,
uzatvorenej dňa 26.9.2012
07/2022   28.06.2022 Dohoda o zrušení Zmluvy o nájme nebytových priestorov
21. Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,
Pribinova 2, 812 72
Bratislava
Zmluva o výpožičke KRHZ-KE-VO-562/2022   28.06.2022 Zmluva o výpožičke
22 Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o.,
053 40 Slovinky 58
Zmluva o dielo 08/2022 10 997,80 € 06.07.2022 Zmluva o dielo- Soc. podnik obce Slovinky
23. Košický samosprávny
kraj, Námestie Maratónu mieru 1,
042 66 Košice
Zmluva o poskytnutí dotácie DS/0144/2022 4 800,00 € 27.07.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie

Príloha 1
 
24. Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o.,
053 40 Slovinky 58
Zmluva o dielo 09/2022 10 997,80 € 27.07.2022 Zmluva o dielo- Soc. podnik obce Slovinky
25. T-MAPY s.r.o.,
Dvojkrížna 49,
821 06 Bratislava
Zmluva o spracovaní osobných údajov pre účely využívania softvérového pdroduktu 10/2022   15.08.2022 Zmluva o "mOBEC"
26. Peter Kanuščák Zmluva o učinkovaní 11/2022 150,00 € 16.08.2022 Zmluva o učinkovaní -Kanuščák
27. Mária Miženková Príkazná zmluva 12/2022 70, 00 € 16.08.2022 Príkazná zmluva- Miženková
28. Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17,
811 05 Bratislava
Poistná zmluva 4801902951 79,20 € 04.09.2022 Poistná zmluva 2022.
29. Východoslovenská
energetika a.s.,
Mlynská 31,
042 91 Košice
Dodatok k zmluve o
združenej dodávke elektriny
13/2022   09.09.2022 Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny 2022
30. Sociálny podnik obce Slovinky s.r.o., r.s.p.,
053 40 Slovinky 58
Zmluva o dielo 14/2022 10 983,28 € 19.09.2022 Zmluva o dielo Zakarovce