2022

P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet                      zmluvy         Číslo      zmluvy Suma           Dátum
uzatvorenia
Súbor
1. WasteServis s.r.o.,
Wuppertálska 61,
040 23 Košice
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva   48,00 €
(mesačne)
01.01.2022 Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpad. hospodárstva
 
2. Fúra s.r.o.,
SNP 77,
044 42 Rozhanovce
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz
nebezpečného odpadu
    01.01.2022 Zmluva o poskytovaní služieb nakladania s odpadmi na vývoz ...
3. MUDr. Ľubomír Ševčík,
posudkový zdravotnícky pracovník
Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti   40,00 €
(jednotková)
12.01.2022 Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti 2022
4. Uniphone, s.r.o.,
Popradská 12,
040 01 Košice-Západ
Zmuva o poskytovaní verejných služieb - verejná telefónna služba 770 610 322 3,60 €
(mesačne)
28.01.2022 Zmluva- Uniphone s.r.o.
5. Fúra s.r.o.,
SNP 77,
044 42 Rozhanovce
Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.06.2020     28.02.2022 Príloha č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zo dňa 29.06.2020
6. Folkiš-net, s.r.o., Hroncova 5,
040 01 Košice
Zmluva o pripojení 901206   01.03.2022 Zmluva o pripojení- Folkiš-net,s.r.o.
7. Folkiš-net, s.r.o.,
Hroncová 5,
040 01 Košice
Zmluva o pripojení 901207   01.03.2022 Zmluva o pripojení- Folkiš -net, s.r.o./MŠ
 
8. Fond na podporu umenia, Cukrová 14,
811 08 Bratislava-
Staré Mesto
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 22-452-00718 1 500,00 € 22.03.2022 Zmluva FPU 2022
9. KOSIT a.s.,
Rastislavova 98,
043 46 Košice
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2049_ZoD 2020/OBEC     23.03.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo KOSIT 2022
10. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska... 22/44/060/114   05.04.2022 Dohoda č.22/44/ 060/114
11. Úrad práce, soc. vecí a rodiny Spišská Nová Ves Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska... 22/44/060/113   05.04.2022 Dohoda č. 22/44/ 060/113
12. Obec Mníšek nad
Hnilcom
 
Zmluva o spracúvaní osobných údajov v oblasti činnosti spoločného stavebného
úradu
    11.04.2022 Zmluva o spracúvaní osobných údajov-Mníšek nad Hnilcom
13. Rímskokatolícka cirkev, farnosť Žakarovce Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žakarovce 01/2022 1000,00 € 12.04.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce RC 2022
14. Základná organizácia
Slovenský zväz
zdravotne postihnutých v Žakarovciach
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Žakarovce 02/2022 300,00 € 12.04.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 02/2022
15. Prima banka Slovensko, a.s. Zmluva o grantovom účte     19.04.2022 Zmluva o grantovom účte 2022
16. D&T LAN, s.r.o.,
Biela 5, 040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní služieb DT_1013/2022   29.04.2022 Zmluva o poskytovaní služieb - D&T LAN, s.r.o.
17. Martin Felbaba Inominátna zmluva 03/2022 500,00 € 29.04.2022 Zmluva -tkanie
18. Dobrovoľná požiarna ochrana SR,
Kutuzovova 17,
831 03 Bratislava 3
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov
Dobrovoľnej požiarnej
ochrany Slovenskej
republiky...
1422 258 1 400,00 € 09.05.2022 Zmluva o poskytnutí dotácie DHZO 2022.
19. Branislav Tancár Inominátna zmluva 04/2022 250,00 € 20.05.2022 Zmluva -Tancár
20. JUDr. Monika Meňhertová - advokát,
Floriánska č.16,
040 01 Košice
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 05/2022 145,00 € 31.05.2022 Zmluva o poskytovaní právnej pomoci 2022