2022

P.č. Dodávateľ/príjmateľ Predmet                      zmluvy         Číslo      zmluvy Suma           Dátum
uzatvorenia
Súbor
1. WasteServis s.r.o.,
Wuppertálska 61,
040 23 Košice
Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpadového hospodárstva 1/2022 48,00 €
(mesačne)
01.01.2022 Zmluva o poskytovaní služieb na úseku odpad. hospodárstva
 
2. Fúra s.r.o.,
SNP 77,
044 42 Rozhanovce
Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na vývoz
nebezpečného odpadu
2/2022   01.01.2022 Zmluva o poskytovaní služieb nakladania s odpadmi na vývoz nebezpečného odpadu
3. MUDr. Ľubomír Ševčík,
posudkový zdravotnícky pracovník
Zmluva o vykonaní zdrvaotnej posudkovej činnosti 3/2022 40,00 €
(jednotková)
12.01.2022 Zmluva o vykonaní zdravotnej posudkovej činnosti 2022