COVID - 19 (koronavírus)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opatrenie- štátna karanténa- 16.4.2020