Archív článkov

Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2019

14.08.2019 08:16
Všeobecne záväzné nariadenie č.14/2019 o výške prípsveku zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady v školeskej jedálni. VZN č. 14/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa v školskej jedálni

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2019

23.07.2019 08:51
Plán práce hlavného kontrolóra -22019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

13.06.2019 10:29
Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipán zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 06.08.2019 t.j. utorok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach.   Pozvánka na zasadnutie OcZ  

Informáčné letáky v súvislosti s Africkým morom ošípaných

30.05.2019 09:27
Regionálna veterinárna a potravinová správa v Spišskej Novej Vsi v súvislosti s Africkým morom ošípaných na predchádzanie zavlečenia, šírenia a eradikácie nákaz diviačej zveri a domácich ošípaných informuje  prostredníctvom letákoch ...

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu

27.05.2019 10:26
Výsledky hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta SR - 2. kolo

01.04.2019 08:39
Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky II. kolo

Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - 1. kolo

18.03.2019 08:11
Výsledky hlasovania vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky- 1. kolo

Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej

29.01.2019 08:56
Regionálna veterinárna potravinová správa Spišská Nová Ves upozorňuje všetkých neregistrovaných chovateľov ošípaných na povinnosť registrácie chovu. Usmernenie pri postupe registrácie chovu ošípanej, tlačivá potrebné k registrácii a predaju ošípanej nájdete  v priložených súboroch. Usmernenie...

Poslanci

06.12.2018 16:16
Nové informácie pridané v zložke Obecné zastupiteľstvo - Poslanci.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10.11.2018

12.11.2018 09:02
Výsledky volieb do orgánov samosprávy 2018
Záznamy: 1 - 10 zo 55
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>