Archív článkov

OZNAM - VZN č. 17/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žakarovce

25.11.2020 13:59
Oznam VZN č.17/2020 VZN č.17/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Žakarovce Príloha k VZN č. 172020.pdf (959096)

Oznam o zrušení úradných hodín na ÚPSVR Spišská Nová Ves, pracovisku v Gelnici

27.10.2020 15:15
Úradne hodiny Úradov práce, sociálnych vecí a rodiny sú v termíne od 28.10.2020 do odvolania ZRUŠENÉ .   V nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike vládou Slovenskej republiky z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a uznesenie vlády SR č. 678 z 22. októbra 2020 k návrhu...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 13.10.2020

21.10.2020 10:34
Zápisnica zo zasadnutia OcZ 13.10.2020 Komplexný odpis uznesení 13.10.2020 Hlasovanie poslancov 13.10.2020

Povinná registrácia chovu ošípaných

13.10.2020 08:45
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves vzhľadom na stúpajúce riziko zavlečenia nákazy afrického moru ošípaných do drobnochovov opätovne žiada chovateľov, aby svoj chov ošípaných povinne registrovali do 23.10.2020. Informácie o biologických opatreniach na ochranu...

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

06.10.2020 10:29
Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipán zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 13.10.2020 t.j. utorok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach.   pozvánka 13.10.2020 Návrh uznesení 13.10.2020

Oznámenie o strategickom dokumente

02.10.2020 08:00
Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja do roku 2030, s výhľadom do roku 2050 – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice predložil na Okresný úrad Košice, odbor...

OZNAM - zmena úradných hodín obecného úradu

23.09.2020 15:17
Vážení občania, oznamujeme Vám, že od 1.10.2020 bude v platnosti  zmena úradných hodín Obecného úradu v Žakarovciach.     úradné hodiny -zmena

Vývoz nebezpečného odpadu

18.09.2020 07:52
Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 30.9.2020 (t.j. streda) bude vykonaný vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10:45 - 12:00 hod. Žiadame občanov, aby nebezpečný odpad v uvedenom čase priniesli pred obecný úrad, kde bude stáť vozidlo spoločnosti FÚRA a vodič odpad bezpečne prevezme na základe...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 4.8.2020

06.08.2020 14:12
Zápisnica 4.8.2020 Uznesenia 4.8.2020 Hlasovanie poslancov 4.8.2020

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020

20.07.2020 08:03
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020
Záznamy: 1 - 10 zo 76
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>