Archív článkov

Vývoz nebezpečného odpadu

18.09.2020 07:52
Vážení občania, oznamujeme Vám, že dňa 30.9.2020 (t.j. streda) bude vykonaný vývoz nebezpečného odpadu v čase od 10:45 - 12:00 hod. Žiadame občanov, aby nebezpečný odpad v uvedenom čase priniesli pred obecný úrad, kde bude stáť vozidlo spoločnosti FÚRA a vodič odpad bezpečne prevezme na základe...

Oznámenie o strategickom dokumente - Zmeny a doplnky č. 2/2020 Územného plánu mesta Krompachy

08.09.2020 09:37
Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie v súlade s § 6 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje...

OZNAM - Urbárne spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Žakarovce

27.08.2020 09:53

Odvoz jedlých olejov

24.08.2020 09:09
Vážení občania,  oznamuje Vám, že dňa 09.09.2020 (t.j. streda) bude vykonaný odvoz jedlých olejov v PET fľašiach. Žiadame občanov, aby jedlé oleje v uzavretých  PET fľašiach  odovzdali pracovníkom obecného úradu do utorka, 08.09.2020 do 15:00 hod.. Obec následne zabezpečí...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného 4.8.2020

06.08.2020 14:12
Zápisnica 4.8.2020 Uznesenia 4.8.2020 Hlasovanie poslancov 4.8.2020

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

28.07.2020 10:29
Starosta obce Žakarovce, Ing. Štefan Tulipán zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Žakarovce, ktoré sa uskutoční dňa 04.08.2020 t.j. utorok o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Žakarovciach.   Pozvánka 4.8.2020 Návrh uznesení - 4.8.2020    

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020

20.07.2020 08:03
Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2020

Publikácia Čarovný Spiš na predaj

09.06.2020 11:34
    Obec Žakarovce dáva do pozornosti širokej verejnosti a zároveň ponúka na predaj knihu z vydavateľstva CREATIVE BUSINESS STUDIO s názvom Čarovný Spiš. Autorkou/regionálnou manažérkou tejto knihy je Ing. Adriana Drugová. V tejto publikácii je časť venovaná aj obci...

Informácia o obnove katastrálneho operátu v obci Žakarovce

27.05.2020 08:00

Prevencia kriminality - seniori

20.05.2020 10:13
Záznamy: 1 - 10 zo 73
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>