Archív článkov

Dodatok č.1 k VZN obce Žakarovce č.1/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

26.09.2022 10:15
Dodatok č. 1 k VZN - o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie

Dodatok č.1 k VZN obce Žakarovce č. 13/2018 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

26.09.2022 09:43
Dodatok č. 1 k VZN obce žakarovce  č.13/2018  o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území obce Žakarovce

Uzávierka mosta cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany 17.-18. septembra 2022

12.09.2022 12:26
V termíne od 17.9.2022 7:00 do 18.9.2022 19:00 je plánovaná opätovná úplná uzávierka mosta M112 cez vodnú nádrž Ružín za obcou Margecany na ceste II. triedy II/546. Dôvodom sú stavebné práce počas rekonštrukcie tohto mosta. Druh uzávierky: úplná s dočasnou obchádzkou. Prechod bude možný len...

OZNAM - Odpočet elektrickej energie

12.09.2022 09:23
Oznamujeme občanom, že v dňoch 12.09. - 13.09.2022 budú pracovníci VSD v obci vykonávať odpočet elektrickej energie. Žiadame občanov o sprístupnenie svojich elektromerov.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach

08.09.2022 08:29
Zoznam zaregistrovaných kandidátov do obecného zastupiteľstva

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Žakarovce

08.09.2022 08:28
Zoznam zaregistrovaných kandidátov - starosta obce

OZNAM - Regulácia pitnej vody

03.08.2022 11:06
Z dôvodu výrazného poklesu výdatnosti vodných zdrojov Podtatranská vodárenská spoločnosť vyhlásila III. regulačný stupeň na dodávku pitnej vody v obci Žakarovce. Technické opatrenia na stabilizáciu situácie so zásobovaním vody budú spočívať: Od 02.08.2022 sa začala regulácia dodávky...

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 19.07.2022

27.07.2022 12:33
Zápisnica 19.7.2022 Uznesneia 19.7.2022 hlasovanie poslancov 19.7.2022

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konajúceho sa 12.07.2022

27.07.2022 09:21
Zápisnica 12.7.2022

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľsta

13.07.2022 10:24
  Starosta obce, Ing. Štefan Tulipán v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení zvoláva zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Žakarovciach, ktoré sa uskutoční  dňa 19.07.2022 (t.j.utorok) o 17:00 hod. v  zasadacej miestnosti obecného...
Záznamy: 1 - 10 zo 100
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>