Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

29.06.2017 09:09

Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa 28.06.2017, rozhodnutím č. 166/2017 Z. z., vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil termín ich konania na sobotu 4. novembra 2017. Viac informácií nájdete v priložených súboroch. 

WVUC17_I1skA4.docx (21759)
WVUC17_I2huA4.docx (27936)
WVUC17_I3uaA4.docx (28935)
WVUC17_I4ruA4.docx (28302)
WVUC17_I5roA4.docx (33474)
WVUC17_I6deA4.docx (29765)
2017_166.pdf (130442)