Návrh VZN č. 9/2017

17.08.2017 14:08

Všeobecné záväzné nariadenie obce č. 9/2017, ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov počas volebnej kampane na verejných priestranstvách Obce Žakarovce. 

VZN voľby