Vitajte na stránkach obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

Úradná tabuľa

Oznámenie o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov

29.06.2017 09:09
Oznamujeme, že predseda Národnej rady Slovenskej republiky dňa...

Doplnok č.1 k VZN

27.06.2017 08:53
Doplnok č.1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 8/2011 o výške...

Návrh VZN o udeľovaní Čestného občianstva Obce Žakarovce, Ceny Obce Žakarovce, Ceny starostu Obce Žakarovce a udelenie Pamätného listu

12.04.2017 08:21
Návrh VZN o cenách

Rozpočet obce na rok 2017

20.02.2017 07:47
Rozpočet 2017-dôvodová správa Rozpočet  2017 - tabuľky

Územný plán obce Žakarovce - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

08.02.2017 09:31
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>