Vitajte na stránkach obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

Úradná tabuľa

Záverečný účet obce Žakarovce za rok 2015

06.06.2016 15:21
Záverečný účet - tabuľková časť Záverečný účet - komentár

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na druhý polrok 2016

06.06.2016 08:18
Plán práce hlavnej kontrolórky - 2.polrok

Verejná vyhláška - pozemkové úpravy

24.05.2016 08:21
  Okresný úrad Spišská Nová Ves, pozemkový a lesný odbor, ako...

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 15.4.2016

25.04.2016 13:11
zápisnica str. 1 zápisnica str. 2  

Program akcií Občianského združenia Žakarovčan v spolupráci s Obecným úradom v Žakarovciach

08.04.2016 08:43
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>