Vitajte na stránkach obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

Úradná tabuľa

Nové VZN č. 6/2016

14.12.2016 08:12
Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom...

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2017

22.11.2016 16:22
Plán práce hlavnej kontrolórky -1. polrok 2017

Výrub drevín

04.11.2016 12:33
 výrub drevín

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 07.10.2016

24.10.2016 09:12
Zápisnica   Uznesenie

Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN-O obce Žakarovce a Správy o hodnotení strategického dokumentu ÚPN-O Žakarovce

17.08.2016 13:00
Oznámenie o prerokovaní Návrhu ÚPN-O 1 ŽAKAROVCE širšie vzťahy 50...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>