Vitajte na stránkach obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 07.04.2017

18.04.2017 14:30
Uznesenia 07.04.2017 Zápisnica 07.04.2017

Návrh VZN o udeľovaní Čestného občianstva Obce Žakarovce, Ceny Obce Žakarovce, Ceny starostu Obce Žakarovce a udelenie Pamätného listu

12.04.2017 08:21
Návrh VZN o cenách

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 03.03.2017

20.03.2017 08:22
  Zápisnica 03.03.2017 Uznesenia 03.03.2017

Rozpočet obce na rok 2017

20.02.2017 07:47
Rozpočet 2017-dôvodová správa Rozpočet  2017 - tabuľky

Územný plán obce Žakarovce - Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu

08.02.2017 09:31
Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>