Vitajte na stránkach obce Žakarovce

Vítame Vás na novej internetovej stránke našej obce Žakarovce, ktorou Vám chceme priblížiť život v nej, jej históriu, kultúrne a športové aktivity, činnosť obecného úradu, starostu a obecného zastupiteľstva, ako aj organizácií a združení, ktoré v obci pracujú.

Tešíme sa, že ste si vyhľadali našu stránku a dúfame, že nás navštívite aj osobne.

   Ing. Štefan Tulipán, starosta obce Žakarovce

Úradná tabuľa

Zápisnica zo zasadnutia OZ - 9.12.2016

03.01.2017 09:29
Zápisnica 9.12.2016 Uznesenia 9.12.2016 Hlasovanie poslancov  

Nové VZN č. 7/2016

14.12.2016 08:30
Všeobecné záväzné nariadenie obce Žakarovce č. 7/2016 o určení...

Nové VZN č. 6/2016

14.12.2016 08:12
Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2016 o miestnych daniach a miestnom...

Výročná správa

22.11.2016 16:29
Výročná správa obce Žakarovce za účtovne obdobie roku 2015 Výročná...

Plán práce hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2017

22.11.2016 16:22
Plán práce hlavnej kontrolórky -1. polrok 2017
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>